MTK ve HMK Kapsamında Hakem Kararlarına Karşı İptal Davası

Taraf iradesinin ön planda olduğu tahkim yargılaması neticesinde verilen hakem kararlarının denetimi tahkimde devletin müdahalesinin söz konusu olduğu hallerin başında gelmektedir. Hakem kararlarının devlet mahkemelerince denetlenerek, tahkim yargılaması esnasında gerçekleştirilen hukuka aykırılıkların ortadan kaldırılması amacıyla pek çok ülke mevzuatında yaygın bir şekilde kabul edilen "iptal davası" tahkimin o ülke bakımından geleceğine etki etmektedir. Türk hukuk sistemimize ilk olarak 21.6.2001 tarihli 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu'nun 15'inci maddesi ile getirilen iptal davası, sonrasında 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 439 ile de benimsenmiştir. Getirilen bu yenilikle, Türk hukuk sisteminde hakem kararlarına karşı tek müracaat yolunun iptal davası olduğu açıkça düzenlenmiştir. "MTK ve HMK Kapsamında Hakem Kararlarına Karşı İptal Davası" isimli çalışmamızda, Milletlerarası Tahkim Kanunu m. 15 ile Hukuk Muhakemeleri Kanun m. 439'da öngörülen iptal davası açma imkanı karşılaştırmalı olarak incelenmekte, uygulamada yaşanan sorunlar, Yargıtay kararlarına yansıyan ihtilaflar ile doktrinde ileri sürülen görüşler çerçevesinde açıklanmaya çalışılmaktadır.(

Son Güncelleme: 09/07/2021 14:26

Daha iyi bir deneyim sunabilmek adına; Kişisel Verilerin Korunması Kanuna'na uygun olarak çerezlerden yararlanıyoruz. Ayrıntılar