Koordinasyon Kurulu

Doç. Dr. Yeliz Bozkurt Gümrükçüoğlu
Tahkim Akademisi Sekreteri

Doç. Dr. Yeliz BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU, 1982 yılında İstanbul'da doğmuş olup, lisans eğitimini 2005 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde fakülte ikincisi olarak tamamlamıştır. 2007 yılında “Ücretin Gününde Ödenmemesi Sebebiyle İş Görmekten Kaçınma Hakkı” konulu yüksek lisans tezini başarı ile savunmuştur. Ardından aynı yıl İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programı’na başlayan BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU doktora tez çalışması için Erasmus programı ile bir yıl süreyle Almanya’nın Trier şehrinde bulunan İş Hukuku Enstitüsü’nde (Institut für Arbeitsrecht und Arbeitsbeziehungen in der EG-IAAEG) araştırmalarda bulunmuş olup, 2012 yılında Prof. Dr. Turhan Esener danışmanlığında “Türk İş Hukuku’nda Belirli Süreli İş Sözleşmesi” isimli doktora çalışmasını tamamlamış ve kitap olarak yayımlamıştır. 2014 yılında ise Prof. Dr. Turhan Esener ile birlikte yazarı olduğu “Sendika Hukuku” kitabı yayımlanmıştır. Almanya’nın Freiburg şehrinde bulunan İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Enstitüsü’nde 2014 yılında üç ay süreyle araştırmalarda bulunmuştur. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı Arabuluculuk Sicili'ne kayıtlı arabulucu olan BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU’nun iş hukuku alanında yayımlanmış makale, karar incelemesi, tebliğ ve çevirileri bulunmaktadır. Evli ve bir çocuk sahibi olup, halen İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Doç. Dr. Eda Manav Özdemir
Koordinasyon Kurulu Üyesi

2001 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden birincilik derecesiyle mezun oldu. 2002 yılında aynı üniversitede İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2007 yılında dört ay süreyle doktora çalışmalarını Almanya Giessen Justus Liebig Üniversitesinde sürdürdü. 2009 yılında hukuk doktoru unvanını aldı. 2010 yılında hâkimlik mesleğine geçerek, hâkimlik stajını tamamladıktan sonra 2012 yılında hâkim olarak atandı. 2015 yılında doçentlik çalışmalarını yapmak üzere Almanya’da yine  Giessen Justus Liebig Üniversitesinde doktora sonrası araştırmalarda bulundu. 2017 yılı Ekim ayında İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında doçent unvanını aldı. İş ve sosyal güvenlik hukuku alanında iki adet basılmış bilimsel kitabı, birçok makalesi ve tebliği, tahkim alanında da makale ve tebliğleri bulunmaktadır. Halihazırda Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünde Uluslararası Tahkim ve Alternatif Çözümler Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Ali Yeşilırmak
Koordinasyon Kurulu Üyesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 1990 yılında bitirip yüksek lisansını University of Texas at Austin’de 1996 yılında tamamlamıştır. Doktorasını University of London Queen Mary Centre for Commercial Law Studies’te 2004 yılında tamamlamıştır. Queen Mary College, School of International Arbitration’da misafir öğretim üyeliği yapmaktadır. Yabancı ve Türk hukuk bürolarında danışman avukat olarak uluslararası ticaret, finansman, yatırım ve inşaat uyuşmazlıkları, tahkim ve yargılama konularında çalışmış; International Chamber of Commerce ve American Arbitration Association’da staj yapmıştır. Milletlerarası ve milli tahkim, yatırım uyuşmazlıkları, arabuluculuk, yargılama ve icra-iflas hukuku konularında bir çok kitap ve makalesi yayımlanmıştır. Çok sayıda ICC, UNCITRAL, CIETAC, SIAC ve ad hoc tahkimde hakemlik ve avukatlık yapmıştır. İstanbul Ticaret Odası Tahkim Merkezi Divanı üyesidir. Chartered Institute of Arbitrator’ın üyesidir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Arabuluculuk Kanun ve Yönetmeliği ve İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu hazırlık komisyonlarında üye olarak çalışmıştır.

Prof. Dr. Ali Cem Budak
Koordinasyon Kurulu Üyesi

Ali Cem Budak, 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. British Council bursu ile gittiği Londra Üniversitesi University College London’da 1990 senesinde LL.M., 1991 senesinde ise İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde M.A. derecesi almıştır.

Budak, doktora öğrenimini 1997 yılında Bremen Üniversitesi’nde “Making Foreign People Pay - Law and Practice of Cross-Border Debt Collection with special Reference to German, English and Turkish Law” başlıklı tez ve yüksek onur (summa cum laude) derecesi ile tamamlamıştır. Doktora öğrenimi döneminde The Commission of the European Communities - Jean Monnet Award (1994-1995) ve Volkswagen Stiftung scholarship for the Research Project “Global Legal Interactions” (1995-1997) burslarına hak kazanmış olup, kaleme aldığı doktora tezi Bremen Üniversitesi’nde Sosyal Bilimler alanında 1997 yılı en başarılı doktora tezi olarak ödüle layık görülmüştür (Bremer Studienpreis 1997).

2000-2003 yılları arasında Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak ders veren Budak; 2003 yılında Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı’na doçent olarak atanmış, 2008 yılında aynı üniversitede profesörlüğe yükseltilmiş ve 2014-2019 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ana bilim dalı başkanı olarak görev yapmıştır. 2019 yılı itibariyle akademik çalışmalarına İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku anabilim balı başkanı olarak devam etmektedir.

Birmingham Üniversitesi Yargı Yönetimi Enstitüsü (the Institute of Judicial Administration) / Sweet & Maxwell tarafından 1992 yılında yayımlanan “Res Judicata in Civil Proceedings in Common Law and Civilian Systems” başlıklı ilk makalesinden (Civil Justice Quarterly Cilt 11, Sayı 3) bu yana medeni usul ve icra iflas hukuku alanında yayınlar yapan Budak, 15’ten fazla monografi/sistematik eser ve 50’den fazla makale kaleme almıştır.

Budak 1997 yılından beri İstanbul Barosu’na kayıtlıdır. 2008 yılından bu yana Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Dergisi’nin editörlük görevini yürüten Budak, Türk Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Birliği İcra Komitesi üyesidir.

Budak pekiyi derecede İngilizce ve iyi derecede Almanca bilmektedir.

Son Güncelleme: 09/07/2021 14:26

Daha iyi bir deneyim sunabilmek adına; Kişisel Verilerin Korunması Kanuna'na uygun olarak çerezlerden yararlanıyoruz. Ayrıntılar