Tahkim Kitapları

Not: Bu sayfa güncellenmektedir.

Türkçe Kitaplar

AYGÜL Musa, Milletlerarası Ticari Tahkimde Tahkim Usûlüne Uygulanacak Hukuk ve Deliller, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2014.

EKŞİ Nuray, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Tahkim, Beta Basım, İstanbul, 2019.

ERDOĞAN Ersin, Hakem Kararlarının Kesin Hüküm Etkisi, Yetkin Yayınları, Ankara, 2020.

ŞİT Banu, Kurumsal Tahkim ve Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi, İmaj Yayınevi, Ankara, 2005.

PEKCANITEZ Hakan, YEŞİLIRMAK Ali, Pekcanıtez Usul Medenî Usûl Hukuku, 15. bası, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2017.

YEŞİLIRMAK Ali, ICC Tahkim Kuralları ve Uygulaması, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2018.

 

Yabancı Kitaplar

BANTEKAS Ilias, An Introduction to International Arbitration, Cambridge University Press, Cambridge, 2015.

BERMANN George A. ed., Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: The Interpretation and Application of the New York Convention by National Courts, Springer Nature, 2017.

BLACKABY Nigel, Constantine Partasides, Alan Redfern, J. Martin Hunter, Redfern and Hunter on International Arbitration, Sixth Edition, Oxford University Press, Oxford, 2015.

BORN Gary, International Arbitration: Law and Practice, Kluwer Law Interntional, The Netherlands, 2012.

BORN Gary, International Commercial Arbitration, Third Edition, Kluwer Law International, The Netherlands, 2020.

CARON D., Lee Caplan, The UNCITRAL Arbitration Rules: A Commentary, Oxford University Press, Oxford, 2013.

CRAIG William Laurence, William W. Park and Jan Paulsson, International Chamber of Commerce Arbitration, 3rd Ed., Oceana Publications, New York, 2000.

CROFT C., Kee, C., & Waincymer, J, A Guide to the UNCITRAL Arbitration Rules, Cambridge University Press, Cambridge, 2013.

DERAİNS Yves, Eric Schwartz, Guide to the ICC Rules of Arbitration, 2nd Ed., Kluwer Law International, The Netherlands, 2005.

DOLZER Rudolf, Christoph Schreuer, Principles of International Investment Law, Oxford University Press, Oxford, 2012.

FOUCHARD Philippe, Emmanuel Gaillard, and Berthold Goldman, Fouchard Gaillard Goldman on International Commercial Arbitration, Edited by Emmanuel Gaillard and John Savage, Kluwer Law International, The Netherlands, 1999.

FRY Jason, Simon Greenberg and Francesca Mazza, The Secretariat's Guide to ICC Arbitration: A Practical Commentary on the 2012 ICC Rules of Arbitration, ICC Publishing, Paris, 2012.

HANOTIAU Bernard, Complex Arbitrations: Multiparty, Multicontract, Multi-issue and Class Actions, Kluwer Law International, The Netherlands, 2005.

KOLKEY D., Chernick R, Neal, B., Practitioner's Handbook on International Arbitration and Mediation, 3rd edition, Juris, New York, 2012.

LEW Julian D., Loukas Mistelis, Stefan Kröll, Comparative International Commercial Arbitration, Kluwer Law International, The Netherlands, 2003.

MARİANNE Roth, “Interim Measures”, University of Missouri School of Law Scholarship Repository Journal of Dispute Resolution, Volume 2012, Issue 2, s. 425-435.

MOSES Margaret L.,  The Principles and Practice of International Commercial Arbitration, 2nd Edition, Cambridge University Press, Cambridge, 2012.

NİGMATULLİNA Dilyara, Combining Mediation and Arbitration in International Commercial Dispute Resolution, Routledge, Oxon, 2019.

NOUSSİA Kyriaki. Confidentiality in International Commercial Arbitration, Springer, Heidelberg, 2010.

ONYEMA Emilia, International Commercial Arbitration and The Arbitrator's Contract. Routledge, Oxon, 2010.

POUDRET Jean-François, Sébastien Besson, Comparative Law of International Arbitration, Sweet & Maxwell, London, 2007.

RUBİNO-SAMMARTANO Mauro, International Arbitration Law and Practice, 2nd ed., Kluwer Law International, The Netherlands, 2001.

SCHÄFER Erik, Herman Verbist and Christophe Imhoos, ICC Arbitration in Practice, 1st ed., Kluwer Law International, The Netherlands, 2004.

SMİTH Robert H., Tyler B. Robinson, James H. Carter and John Fellas (eds.), International Commercial Arbitration in New York, Oxford University Press, New York, 2010.

UNCITRAL Secretariat, Guide on the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 1958), United Nations Publishing, Vienna, 2016.

UNCITRAL, 2012 Digest of Case Law on the Model Law on International Commercial Arbitration, United Nations Publication, Viyana, 2012.

WEBSTER T. H., M.  Bühler, Handbook of ICC Arbitration: Commentary, Precedents, Materials, Sweet & Maxwell/Thomson Reuters, London,  2014.

WEİGAND Frank-Bernd ed., Practitioner's Handbook on International Commercial Arbitration, 2nd ed., Oxford University Press, Oxford, 2009.

YEŞİLIRMAK Ali, ESİN İsmail (eds.) Arbitration in Turkey, Kluwer Law International, The Netherlands, 2015.

YEŞİLIRMAK Ali, Provisional Measures in International Commercial Arbitration, Kluwer Law International, The Netherlands, 2005.

ZEKOS Georgios I., International Commercial and Marine Arbitration, Routledge-Cavendish, Oxon, 2008.

 

Son Güncelleme: 09/07/2021 14:26

Daha iyi bir deneyim sunabilmek adına; Kişisel Verilerin Korunması Kanuna'na uygun olarak çerezlerden yararlanıyoruz. Ayrıntılar