Tahkimde Yargılamanın Yenilenmesi

Taraflar arasındaki uyuşmazlığın sonsuza kadar ortadan kalkması kesin hüküm ile sağlanmaktadır. Uyuşmazlığın kesin bir biçimde sona ermesinde hem tarafların hem toplumun hem de Devlet'in menfaati vardır. Toplumsal barışı sağlaması, hukukî durumda istikrar yaratması gibi faydaları düşünüldüğünde kesin hükmün muhafazası, en az hükmün adaletli olması kadar önemlidir. Ancak, yargılamaya ilişkin ağır hatalar ve eksikliklerin mevcut olması hâlinde kesin hükmün muhafaza edilmesi adil olmayacaktır. Adalet terazisinin bir kefesine kesin hüküm diğer kefesine yargılamadaki ağır hatalar ve eksiklikler konulduğunda yargılamadaki hata ve eksiklikler ağır basmaktadır. Dengenin sağlanması için istisnaî bir hukukî çare olarak geliştirilen yargılamanın yenilenmesi, adalet kapısının altın anahtarlarından biri olarak kabul edilebilir.

Uyuşmazlığın çözümüne sürat kazandıran ve tarafların yargılama sürecinde etkin rol aldığı, süreci mahkemelerde yapılan yargılamaya kıyasla aktif olarak yönlendirebildiği tahkim ise, geciken adalet için geliştirilmiş önemli alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biridir. Bu kitapta, yabancılık unsuru içermeyen ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği uyuşmazlıklar hakkında yapılan tahkim yargılamasında ağır hatalar ve eksikliklerin olması hâlinde, bu hata ve eksikliklerin telafi edilebilmesi için yargılamanın yenilenmesi hukukî çaresi incelenmiştir. Karşılaştırmalı hukuktan, öğretide yer alan görüşlerden ve güncel içtihatlardan faydalanılarak hazırlanan bu kitapta, tahkimde yargılamanın yenilenmesine ilişkin bir yol haritası belirlemek için yola çıkılmış ve tahkimi bir adım öteye taşıyabilme gayesiyle hareket edilmiştir.

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları

Tahkimde Yargılamanın Sona Ermesi
Hakem veya Hakem Kurulu Kararlarının Kesinleşmesi
Tahkimde Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri
Karşılaştırmalı Hukukta Tahkimde Yargılamanın Yenilenmesi
Tahkimde Yargılamanın Yenilenmesi Usulü
Tahkimde Yargılamanın Yenilenmesi Davasının İncelenmesi

Son Güncelleme: 09/07/2021 14:26

Daha iyi bir deneyim sunabilmek adına; Kişisel Verilerin Korunması Kanuna'na uygun olarak çerezlerden yararlanıyoruz. Ayrıntılar