Türkiye Adalet Akademisi

Türkiye Adalet Akademisi,  Türkiye'de görev alacak olan adli ve idari hakim ve savcıların stajı ve görev öncesi hazırlıkları gibi eğitimini vermekte olan bir devlet kurumudur.

Faaliyetlerini Etlik-Dışkapı'da sürdürmekte olan Türkiye Adalet Akademisi; 2005 yılında yargı Akademisi olarak Avrupa'nın en büyük yerleşkesi olan, içerisinde eğitim ve idare binaları ile sosyal ve spor tesislerinin yanında 384 yatak kapasitesine sahip yatılı tesis bulunan İncek-Ahlatlıbel mevkiindeki yeni yerleşkeye taşınmıştır.

9 Temmuz 2018 tarihinde yürürlüğe giren 703 Sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmümde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 2. maddesi ile 4954 Sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanunu yürürlükten kaldırılarak, Türkiye Adalet Akademisi kapatılmıştır.

10 Temmuz 2018 tarihinde yürürlüğe giren 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 60. maddesi ile Hâkim ve Savcı Eğitim Merkezi kurulmuş, 703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 12. maddesinde Hâkim ve Savcı Eğitim Merkezi organları oluşturuluncaya kadar Akademi tarafından yapılması gereken görev ve hizmetlerin, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yürütüleceği belirtilmiştir.

02/05/2019 tarihli ve 30762 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 34 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kamu tüzel kişiliğini haiz, bilimsel, idari ve mali özerkliği olan, özel bütçeli, Adalet Bakanlığı ile ilgili ve merkezi Ankara'da bulunan Türkiye Adalet Akademisi yeniden kurulmuştur.

4 Ekim 2022'de Türk Tahkim Akademisi ve Türkiye Adalet Akademisi arasında, ilişkileri güçlendirme ve iş birliğini ileri noktalara taşıma adına iki ayrı protokol imzalandı.

Son Güncelleme: 19/10/2022 12:34

Daha iyi bir deneyim sunabilmek adına; Kişisel Verilerin Korunması Kanuna'na uygun olarak çerezlerden yararlanıyoruz. Ayrıntılar