Prof. Dr. Ali Yeşilırmak Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Çalıştayına Katıldı

“Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm (AUÇ) Yollarının Geliştirilmesi” Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında Arabuluculuk düzeninin özellikleri ile ilgili fizibilite araştırması yapılması kapsamında 31 Mart-1 Nisan 2022 tarihlerinde Antalya’da bir Çalıştay gerçekleştirildi.

Çalıştayın birinci gününde açılış konuşmalarını takiben, Avrupa Konseyi uluslararası uzmanları Leonardo D’Urso ve Adi Gavrila ile ulusal uzmanlar Nurhan Ünal ve Aşiyan Süleymanoğlu, uluslararası ve AB en iyi uygulamaları dikkate alınarak arabulucuların ve arabuluculuk merkezlerinin akreditasyonuna ilişkin sonuçlar ve tavsiyeler ile Türkiye’deki sistem için en elverişli model üzerine sunumlarını gerçekleştirdi. Bu kapsamda, katılımcılar, dava şartı olarak arabuluculuk sırasında bu yeniden yapılanma nedeniyle karşılaşılabilecek olası engeller ve fırsatlar da dâhil, avantaj ve dezavantajları tartışma olanağı buldu.

Çalıştayın ikinci gününde, ilgili paydaşlarla yeniden bir araya gelinerek arabuluculuk merkezlerinin yapısı, statüsü, ortak sayısı, gelirleri, merkezlerde gerçekleştirilebilecek iş ve işlemler ile merkezlerin akreditasyon şartları gibi hususlar ele alındı. Toplantı serbest kürsü ile sona erdi.

Çalıştay; Adalet Bakanlığı temsilcileri, Türkiye genelinden katılım sağlayan arabuluculuk merkezi temsilcileri, Avrupa Konseyi ulusal ve uluslararası uzmanları ile Avrupa Konseyi personeli olmak üzere yaklaşık 220 katılımcı ile gerçekleştirildi.

Ulusal ve uluslararası danışmanların çalışmalarıyla, nitel araştırma/odak grubu anketleri analizi ile desteklenen ve saha ziyaretleri ile çalıştay sonuçları bir araya getirilerek hazırlanan tüm araştırma, Adalet Bakanlığı tarafından değerlendirilmek ve ilave adımlar atılmak üzere nihai bir fizibilite raporu şeklinde tamamlanacaktır.

“Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm (AUÇ) Yollarının Geliştirilmesi” Ortak Projesi, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte finanse edilmekte ve Avrupa Konseyi tarafından uygulanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı – Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Projenin son faydalanıcı kurumudur. Merkezi Finans ve İhale Birimi, sözleşme makamıdır.

Son Güncelleme: 06/04/2022 11:06

Daha iyi bir deneyim sunabilmek adına; Kişisel Verilerin Korunması Kanuna'na uygun olarak çerezlerden yararlanıyoruz. Ayrıntılar